BENGKEL LANJUTAN FS4A

Aktiviti terkini |23-25 Februari 2021

Tempat Aktiviti:
Pi Sri Damansara

Tujuan :
• Untuk memberi pendedahan dan ilmu berkaitan HTML, Python dan SQL.
• Menjalankan program kendalian Arus Academy di bawah Digi.


Butir-butir berkaitan dengan aktiviti:


Kelebihan Aktiviti :
• Semua staf pusat internet dapat ilmu baru berkaitan HTML, Python dan SQL.
• Staf dapat mengajar ilmu yang baru untuk diajar kepada pelajar di Pusat Internet.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :