PERTANDINGAN CARI PERKATAAN DAN PUZZLE KDB

Aktiviti terkini |10 April 2021

Tempat Aktiviti:
Pik Sri Damansara

Tujuan :
• Untuk Kempen Klik Dengan Bijak
• Untuk menarik minat pelajar datang dan menyertai program yang diadakan di Pusat Internet Komuniti.


Butir-butir berkaitan dengan aktiviti:
• Seramai 4 orang pelajar dan merupakan ahli pusat internet komuniti menyertai pertandingan Kempen Klik Dengan Bijak ini.

Kelebihan Aktiviti :
• Supaya Kempen Klik Dengan Bijak ini dapat dicapai dan difahami.
• Menarik minat penduduk setempat untuk datang ke Pusat Internet Komuniti.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :